NSZZ "Solidarność"

Sekcja Krajowa Górnictwa
i Przetwórstwa Siarki

Przewodniczącym Rady Sekcji jest Adam Kuś

Nasz adres:
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "SIARKOPOL"39-405 TARNOBRZEG ul. Zakładowa 50