25.01.2018 Spotkanie Prezydiów KSE i KSEiE NSZZ Solidarność.

Niedziela, 28.01.2018 21:17, wyświetleń: 410

W Koninie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Krajowych Sekcji Energetyki i Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”. Omówiono problemy w poszczególnych Sekcjach, oraz ich funkcjonowanie w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Zwrócono uwagę na marginalizację problemów w Energetycznych Grupach Kapitałowych i powracającym pozorowanym dialogu społecznym . Wskazano pilną potrzebę realizacji wspólnej polityki energetycznej dla sektora paliwowo-energetycznego . Dokonano wstępnej analizy celem poprawy obecnej sytuacji , po której wyznaczono kierunki działania . Ustalono iż obie Sekcje będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami i harmonogramem działań. W trakcie dyskusji rozważano również miedzy innymi dokonanie zmian organizacyjnych, w tym struktur. Pozorowany dialog ze strony Ministerstwa Energii z jakim od wielu miesięcy mamy do czynienia w sektorze energetycznym, daje wyraźny sygnał do rozpoczęcia działań protestacyjnych. Na najbliższym posiedzeniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, zostaną zaproponowane wspólne działania, które muszą doprowadzić do rozwiązania problemów z jakimi boryka się sektor energetyczny. Ratowanie gospodarki tylko kosztem energetyki może doprowadzić do jej trudnej sytuacji finansowej, a starzejący się sektor potrzebuje natychmiastowej reanimacji.

Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój podpis:

Komentarz: