30.10.2018 Robocze spotkanie w Ministrstwie Energii

Środa, 31.10.2018 09:52, wyświetleń: 142

W Warszawie w Ministerstwie Energii odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli KSE z pracownikami Ministerstwa.
Spotkanie zorganizowane zostało na wniosek KSE w celu omówienia najważniejszych problemów z jakimi borykają się Grupy Energetyczne przy realizacji swoich inwestycji, remontów, modernizacji i eksploatacji sieci.
Z ramienia KSE w spotkaniu uczestniczyli:
Marek Boiński, Robert Jusis, Krzysztof Marzec, Kazimierz Janowicz, Dariusz Jabłoński.
Ze strony Ministerstwa zespołowi przewodniczył Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel.
W obecnym stanie prawnym operatorzy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, pracujący na ich rzecz projektanci i wykonawcy borykają się ogromnymi problemami, które w wielu przypadkach znacznie opóźniają inwestycje a nawet je uniemożliwiają.
Omówiono między innymi:
1. Współpracę Grup energetycznych z PKP, GDDKiA oraz pozostałymi właścicielami dróg i nieruchomości.
2. Aktualny stan prawny związany z wodami, ciekami wodnymi oraz rowami (Prawo wodne).
3. Roszczenia właścicieli działek w zakresie ustanowienia służebności przesyłu dla sieci projektowanych jak i istniejących.
4. Obecny stan prawny w zakresie wskazania właściwego organu do wydania pozwolenia na budowę.
5. Trudności związane z pracami na terenach i obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub w ich otoczeniu.
Szerzej o przebiegi spotkania i jego efektach w notatce, którą opublikujemy po podpisaniu przez wszystkie strony.


R. Jusis

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój podpis:

Komentarz: