4-5.04.2018 Obradowało Prezydium KSE

Poniedziałek, 16.04.2018 09:56, wyświetleń: 3553

W Szaflarach odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. To nadzwyczajne posiedzenie wypełniło wolę Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” dotyczącej oddania czci naszemu zmarłemu koledze i przyjacielowi wieloletniemu członkowi KSE NSZZ Solidarność” Władysławowi Remiaszowi. Poruszono również tematy na zbliżające się WZD KSE NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 15 maja 2018r. w Nałęczowie. Rozmawiano również o problemach jakie nie zostały do tej pory rozwiązane w poszczególnych grupach kapitałowych. Na zarzuty jakie skierowano pod adresem KSE NSZZ „Solidarność” ze strony Ministerstwa Energii w piśmie z dnia 16 stycznia 2018r. do Przewodniczącego Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, Pan Minister w piśmie z dnia 15 marca 2018 r. do Przewodniczącego Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” przeprasza za zaistniały niefortunny wpis w piśmie, pisząc w dalszej treści, że nie było zamiarem Ministra stawiania KSE NSZZ „Solidarność” w złym świetle w kręgach pracowniczych. Skierowano również pisma do Premiera RP o pilne spotkanie mające na celu przekazania informacji dotyczących łączenia grup kapitałowych , oraz pismo do Ministerstwa RPiPS o pilne nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, którego głównym punktem będzie podsumowanie dotychczasowego dialogu z zespole.


Materiał przygotował Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój podpis:

Komentarz: