Walne Zebranie Delegatów

 

15.05.2018 -WZD KSE  NSZZ Solidarność Nałęczów

W Nałęczowie 59 Delegatów Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE) wybierało władze związkowe na kadencję 2018-2022 r.

- Nowym Przewodniczącym KSE został wybrany Marek Boiński Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Poznań.

-Członkami 34 osobowej Rady KSE zostali wybrani: Adamczewski Józef (ENERGA),- Andrzejewski Stanisław (PGE),-Banaś Marian..(PSE), Bogucki Andrzej (ENERGA),-Brzuśnian Mirosław…(TAURON),-Choroszucha Małgorzata…(PGE),-Frankiewicz Andrzej…(TAURON),-Gajewski Piotr (PGE),- Gonerski Krzysztof (ENEA),Grzybowski Bogdan (ENERGA)-Gunther Ryszard (ENEA),-Jabłoński Dariusz (ZAPLECZE),-Janowicz Kazimierz (TAURON),-Jusis Robert (ENEA),-Kieleczawa Bogdan(TAURON). Kopczyński Krzysztof (INNOGY),-Król Elżbieta (TAURON),-Kumor Dariusz (PGE),-Maliszewski Dariusz(PGE),-Marzec Krzysztof (PGE),-Myszka Edmund (PGE),-Nawrocki Krzysztof(E NEA)-Nejman Tomasz (ENEA),-Niewiński Marek (PGE), Okorowski Rafał (ENEA),-Romański Andrzej (PGE),-Rutkowski Roman (ENERGA),-Skiba Grzegorz (ENEA),-Skibiński Janusz (PGE), -Splettstoehser Robert (ENERGA),-Stefaniak-Gnyp Barbara.(TAURON),-Wątroba Ryszard (TAURON),-Wójcicki Andrzej (PGE)


-Komisja Rewizyjna 5 osobowa. Przewodnicząca -Wiśniewska –Bodzioch Barbara, Członkowie: -Dzierżak Edward, -Frączkiewicz Janusz, -Kępiszak Mariusz, -Niemcow Bogumiła.

- Delegatami na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (14) zostali wybrani :- Andrzejewski Stanisław,-Boiński Marek, -Brzuśnian Mirosław,-Frankiewicz Andrzej,-Gonerski Krzysztof,-Janowicz Kazimierz,-Jusis Robert,-Myszka Edmund,-Nawrocki Krzysztof,-Pogorzelski Wojciech,-Rogalski Jacek,-Rutkowski Roman,-Stefaniak Gnyp Barbara,-Wójcicki Andrzej.Delegaci przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przyjęcia zmian do Regulaminu KSE, a druga składki członkowskiej.