Walne Zebranie Delegatów

 

27-28.05.2010-WZD SKE  NSZZ Solidarność Baranów.

Delegaci z całego kraju spotkali się w Baranowie k/Poznania by wybrać władze Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014. Na ogólną liczbę Delegatów 79 w Zjeździe uczestniczyło 72. Dotychczasowa Przewodnicząca Barbara Stefaniak-Gnyp złożyła sprawozdanie z działalności Rady SKE w minionej kadencji oraz podziękowała wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w pracach Rady SKE. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego .
W tajnych wyborach przewodniczącym SKE NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014 wybrany został Roman Rutkowski z Gdańskiej ENERGI.
Wybory Władz SKE to następny punkt Zjazdu:
- Członkami Rady SKE zostali wybrani:
1. Tadeusz Dachowski
2. Marek Boiński
3. Dariusz Caban
4. Krzysztof Gonerski
5. Marek Szarata
6. Roland Jusis
7. Bronisław Sak
8. Andrzej Bogucki
9. Zenon Stankiewicz
10. Paweł Podgórski
11. Zbigniew Okołowicz
12. Józef Adamczewski
13. Bogdan Grzybowski
14. Barbara Stefaniak-Gnyp
15. Władysław Remiasz
16. Mirosław Brzuśnian
17. Andrzej Rogoziński
18. Kazimierz Janowicz
19. Bogdan Kieleczawa
20. Maria Stolarczyk
21. Edmund Myszka
22. Zdzisław Świderek
23. Eugeniusz Stefańczuk
24. Dariusz Szewc
25. Janusz Skibiński
26. Andrzej Wójcicki
27. Krzysztof Rusak
28. Ryszard Saczawa
29. Dariusz Jabłoński
30. Wojciech Cichocki
31. Teresa Szkutnik

-Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1. Barbara Wiśniewska-Bodzioch
2. Tadeusz Mikłosz
3. Zbigniew Kapral
4. Bogusława Niemcow
5. Janusz Frączkiewicz
Wybory na delegatów na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
1. Roman Rutkowski
2. Barbara Stefaniak-Gnyp
3. Władysław Remiasz
4. Andrzej Frankiewicz
5. Tadeusz Dachowski
6. Dariusz Caban
7. Roland Jusis
8. Kazimierz Słabolepszy
9. Maciej Nejkauf
10. Bogdan Grzybowski
11. Mariusz Morski
12. Edmund Myszka
13. Niemczynowicz
14. Paweł Podgórski
15. Zbigniew Okołowicz
16. Zenon Stankiewicz
17. Dariusz Jabłoński
18. Teresa Szkutnik
19. Andrzej Bogucki
Ukonstytuowanie Rady SKE nastąpi na pierwszym roboczym posiedzeniu nowo wybranej Rady SKE.
Delegaci przyjęli zmiany do Regulaminu SKE oraz zapoznali się z sytuacją w poszczególnych grupach energetycznych. Podniesiono składki na SKE oraz przyjęto stanowisko popierające akcje protestacyjno strajkowe prowadzone w grupach ENERGA oraz ENEA. Zaapelowano do członków Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych wchodzących w skład SKE o czynne poparcie tych działań oraz podjęcie działań w celu przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.