Sekcja zrzesza następujące Organizacje Związkowe:


Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Kopalni Soli "Kłodawa"
Nasz Adres : Al. Tysiąclecia 2
262-500 Kłodawa

tel./fax: (0-63) 273 35 27

Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Kopalni Soli "Bochnia"
Nasz Adres : ul. Campi 15
32-700 Bochnia
tel.: (0-14) 357 60 61

Międzyzakładową Komisję Związkową NSZZ "Solidarność" przy Inowrocławskich Kopalniach Soli S.A. i Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o.
Nasz Adres : ul. Św. Ducha 26 A
88-100 Inowrocław
tel.: (0-52) 357 60 61

Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Kopalni Soli "Wieliczka"
Nasz Adres : ul. Park Kingi 7
32-020 Wieliczka
tel.: (0-12) 278 75 02