Celem działalności Sekcji jest inspirowanie i koordynowanie działań Organizacji Związkowych zrzeszonych w Sekcji, a w szczególności:

Negocjowanie zabezpieczeń socjalnych i ekonomicznych zakładów zrzeszonych w Sekcji.

Współpraca z instancjami powołanymi do kontroli i badań środowiska i BHP.

Prowadzenie negocjacji z pracodawcami i organami administracji państwowej.

Współpraca z innymi Sekcjami, a w szczególności zrzeszonymi w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki.

Koordynacja przy prowadzeniu sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajków.

Wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów środowiska górniczego wobec władz Związku, Parlamentu, Prezydenta, Rządu oraz Samorządów Terytorialnych.