Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego

 

1.

Wojciech Ilnicki

KWB TURÓW

Przewodniczący

2.

Grzegorz Matuszak

PAK KWB "KONIN" S.A.

Z-ca Skarbnik

3.

Tadeusz Kurkowiak

POLTEGOR-INSTYTUT

Z-ca Sekretarz

4.

Marek Stecyk

Eltur - Serwis Sp. z o.o.

Z-ca przew.

5.

Grzegorz Jasiński

PAK KWB "KONIN" S.A.

 

6.

Kolenda Ireneusz

PAK KWB "KONIN" S.A.

 

7.

Szymon Możdżeń

KWB BEŁCHATÓW

 

8.

Włodzimierz Kula

KWB BEŁCHATÓW

 

9.

Anna Grudzińska

PGE GiEK S.A O/EDO

 

10.

Małgorzata Małkowska

PGE S.A.

 

11.

Krzysztof Kopciński

KWB BEŁCHATÓW

 

12.

Marek Dołkowski

KWB TURÓW

 

13.

Adam Żuk

KWB TURÓW

 

14.

Konrad Bartkowiak

KWB TURÓW

 

15.

Jan Błaźejewski

Elektrownia TURÓW

 

16.

Wiktor Jędrychowski

PGE GiEK S.A.

 

17.

Paweł Rosiak

PGE GiEK S.A O/EDO