UCHWAŁY I STANOWISKA RADY SEKCJI KRAJOWEJ

GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2022 r.