W dniach 16-17 września 2021r. w Ośrodku Wypoczynkowym "HYRNY" w Zakopanem odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Gośćmi zaproszonymi byli Prezes Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Sławomir Wochna oraz wieloletni członek Rady Sekcji, obecnie na emeryturze Mirosław Popęda.
Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów delegatów z KWB Turów Stanisława Sidorowicza oraz Wiesława Kwiatkowskiego. Prowadzenie obrad powierzono kolegom Markowi Dołkowskiemu oraz Ryszardowi Fryś. Sekretarzem został kol. Andrzej Filipiak. Uzupełniono składy komisji skrutacyjnej, mandatowej oraz uchwał i wniosków. Stwierdzono na podstawie listy obecności prawomocność posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego. Po procedurach organizacyjnych przyjęto jednogłośnie Regulamin Zebrania.
W dalszej kolejności Sprawozdanie z działalności KSGWB NSZZ "S" przedstawił Przewodniczący Wojciech Ilnicki. Następnie sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Po sprawozdaniach odbyła się dyskusja i proceduralne przyjęcie Uchwał związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Krajowej Rady Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" oraz Komisji Rewizyjnej ze względu na wolne wakaty oraz przedstawicielstwo w Krajowej Radzie nowej organizacji NSZZ "S" przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra.
W trakcie wyborów na funkcje  członków Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej głos zabierali zaproszeni goście. Dyskutowano o coraz trudniejszej sytuacji w górnictwie i energetyce ze względu na ograniczenia unijne, rosnące lawinowo koszty opłat za CO2, szaleństwo "zielonego ładu", planach wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) i związanym z tym zabezpieczeniem miejsc i warunków pracy dla tysięcy pracowników w trwających negocjacjach nad Umową Społeczną.
W wyniku wyborów nowymi członkami Rady Sekcji zostali kol. Krzysztof Kopciński, Szymon Możdżeń, Włodzimierz Kula z KWB Bełchatów, kol. Anna Grudzińska, Paweł Rosiak z PGE GiEK S.A. O/ EDO i Małgorzata Małkowska z PGE S.A.
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego przyjęła na zebraniu stanowisko w sprawie sytuacji w polskim górnictwie węgla brunatnego i planów związanych z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
Po obradach delegaci mieli możliwość swobodnej dyskusji i wymiany poglądów na doskonale zorganizowanej przez kierownictwo ośrodka kolacji. Delegatom, gościom zaproszonym oraz gospodarzom serdecznie dziękujemy.