W dniach 5-7 maja 2016r. w Ośrodku Szkoleniowym Wityng w Mikorzynie k/Konina odbyło się XXV Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Zaproszonymi gośćmi byli: Sekretarz Stanu - pierwszy zastępca Ministra Energi Grzegorz Tobiszowski, Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A. ds. Wydobycia a zarazem Prezes Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisław Żuk, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" Roman Rutkowski oraz Przewodniczący Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" Jerzy Moryc.
Sprawozdanie z działalności Sekcji przedstawił Przewodniczący Wojciech Ilnicki. W dalszej kolejności sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Po sprawozdaniach odbyła się dyskusja.
W kolejnym punkcie głos zabierali zaproszeni goście. Mówili o sytuacji w górnictwie i energetyce. Podkreślili, że ważnym wyzwaniem dla tych branż jest polityka Unii Europejskiej. Omówili też perspektywy energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym. Delegaci zapoznali się również z prezentacją dotyczącą perspektyw wydobycia węgla brunatnego w Polsce w oparciu o założenia polityki energetycznej państwa.
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Brunatnego przyjęła na zebraniu 5 stanowisk.
Po obradach delegaci mieli możliwość swobodnej dyskusji i wymiany poglądów na doskonale zorganizowanej przez kierownictwo ośrodka kolacji grillowej. Delegatom, gościom zaproszonym oraz gospodarzom serdecznie dziękujemy.