W dniach 17-19 maja 2017r. w Ośrodku Szkoleniowym "Zagroń" w Szczyrku odbyło się XXVI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Gośćmi zaproszonymi byli Prezes Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisław Żuk, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek oraz Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów Leszek Sondaj.
Sprawozdanie z działalności Sekcji przedstawił Przewodniczący Wojciech Ilnicki. W dalszej kolejności sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Po sprawozdaniach odbyła się dyskusja.
W kolejnym punkcie głos zabierali zaproszeni goście. Prezes Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisław Żuk przedstawił prezentacje dotyczącą planów i perspektyw branży węgla brunatnego w Polsce. Głównym tematem wystąpień i następnie dyskusji była coraz trudniejsza sytuacja w górnictwie i energetyce ze względu na ograniczenia unijne oraz przedłużające się decyzje w sprawie przedłużania koncesji i nowych złóż.
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego przyjęła na zebraniu 4 stanowiska.
Po obradach delegaci mieli możliwość swobodnej dyskusji i wymiany poglądów na doskonale zorganizowanej przez kierownictwo ośrodka kolacji grillowej. Delegatom, gościom zaproszonym oraz gospodarzom serdecznie dziękujemy.