W dniach 17-19 maja 2018r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Tarasy Wang" w Karpaczu odbyło się XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Gośćmi zaproszonymi byli Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "S" Jarosław Grzesik. Z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Sekretarz Zarządu Regionu dolnośląskiej Solidarności Piotr Majchrzak.
Sprawozdanie z działalności Sekcji przedstawił Przewodniczący Wojciech Ilnicki. W dalszej kolejności sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Po sprawozdaniach odbyła się dyskusja i proceduralne przyjęcie Uchwał dotyczących przeprowadzenia wyborów w Sekcji na kadencję 2018 - 2022 r.
W trakcie wyborów na poszczególne funkcje władzy wykonawczej czyli Przewodniczącego KS GWB NSZZ "S", Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki głos zabierali zaproszeni goście. Głównym tematem wystąpień i następnie dyskusji była sprawa dialogu społecznego i marginalizacji NSZZ "Solidarność" jako partnera społecznego. Dotyczy to w szczególności GK PGE S.A. Podawano liczne przykłady dyskryminowania organizacji zakładowych, działaczy związkowych jak i członków związku. Dyskutowano również o coraz trudniejszej sytuacji w górnictwie i energetyce ze względu na ograniczenia unijne oraz przedłużające się decyzje w sprawie wydawania i przedłużania koncesji i nowych złóż.
W wyniku wyborów Przewodniczącym KS GWB NSZZ "S" został kol. Wojciech Ilnicki z KWB Turów- poprzedni przewodniczący. Wybrano również 15 osobową Radę Sekcji, 5 osobową Komisję Rewizyjną i 5 Delegatów na Krajowy Kongres SGiE. 
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego przyjęła na zebraniu 8 stanowisk.
Po obradach delegaci mieli możliwość swobodnej dyskusji i wymiany poglądów na doskonale zorganizowanej przez kierownictwo ośrodka kolacji. Delegatom, gościom zaproszonym oraz gospodarzom serdecznie dziękujemy.