Komisja Rewizyjna
Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa
NSZZ "Solidarność"

Imię i nazwisko Funkcja
Czesław Ogórek Przewodniczący
Stanisław Jaszczuk Członek KR
Andrzej Kalyta Członek KR
Wojciech Misztela Członek KR