KOMISJE  MIĘDZYZAKŁADOWE  (ZAKŁADOWE)
KTÓRE PRZYNALEŻˇ  DO  SK  ZZG

Lp. Adres Zakładu

Numer rejestrowy
Region

Grupa I Producenci maszyn i urz±dzeń górniczych

1 Bytomskie Zakłady Urz±dzeń Górniczych "BZUT"
41-906 Bytom ul. Techniczna 4
Tel. O prefix 32 2812071  Fax O prefix 32 2813695

392
¦l±sko-D±browski

2 Zakłady Mechaniczne Urz±dzeń Górniczych
58-200 Dzierżoniów ul. Staszica 24
tel. O prefix 74 8313511 Fax O prefix 74 8313516

729
Dolny ¦l±sk

3 Fabryka Maszyn "FAMUR" S.A.
40-689 Katowice ul. Armii Krajowej 51
tel. O prefix 32 2028081 w 665 Fax O prefix 32 2028091

196
¦l±sko-D±browski

4 ¦l±ska Fabryka Urz±dzeń Górniczych "MOTANA"
40-241 Katowice ul. Porcelanowa 25
Tel. O prefix 32 2564517 Fax O prefix 32 2554506

28
¦l±sko-D±browski

5 Nowos±decka Fabryka Urz±dzeń Górniczych "NOWOMAG"S.A.
33-300 Nowy S±cz ul. Wyspiańskiego 28
tel. O prefix 18 4438069 w 349   Fax O prefix 18 4438921

4103
Małopolska

6 Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA"
97-300 Piotrków Tybunalski ul. Dmowskiego 8
tel. O prefix 44 89652 Fax O prefix 44 6491082

10
Piotrkowski

7 Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A.
44-200 Rybnik ul. B. Chrobrego 39
tel. O prefix 32 4222671    Fax O prefix 32 4224260

24
¦l±sko-D±browski

8 Zakłady Mechaniczne Górnictwa i Energetyki "WIROMETR"
43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27
tel. O prefix 32 2262581    Fax O prefix 32 2262661

890
¦l±sko-D±browski

9 Manuli - Hydraulics Polska SA
41-404 Mysłowice ul. O¶więcimska 50
tel. O prefix 32 2226085     Fax O prefix 32 2222824

95
¦l±sko-D±browski

Grupa  II  Firmy montażowe, projektowe i studialno-badawcze

1 Biuro Studiów i Projektów Górniczych
40-950 Katowice ul. Pl. Grunwaldzki 8/10
tel. O prefix 32 7869427 Fax O prefix 32 580679

236
¦l±sko-D±browski

 2 Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych "EIRONT"
44-203 Rybnik ul. Brzezińska 8 a
tel. O prefix 32 4222621 Fax O prefix 32 4224286

91
¦l±sko-D±browski

3 Przedsiębiorstwo Elektromontażowe PW "EIKOP" S.A.
41-506 Chorzów Batory ul. Korasia 44
tel. O prefix 32 2462471 Fax O prefix 32 2462088

1037
¦l±sko-D±browski

4 Przedsiębiorstwo Montażu Urz±dzeń Elektronicznych PW S.A.
40-955 Katowice ul. Grabowa 2
tel. O prefix 32 2587241 Fax O prefix 32 2581023

421
¦l±sko-D±browski

5 Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG"
44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37
tel. O prefix 32 2374674 Fax O prefix 32 2310843

84
¦l±sko-D±browski

6 Przedsiębiorstwo Elektromontażowe PW "ENERGOMONTAŻ" S.A.
41-500 Chorzów ul. Katowicka 47
tel. O prefix 32 7727281 Fax O prefix 32 7727199

273
¦l±sko-D±browski

Grupa III Zakłady naprawcze, kopalnie piasku i przedsiębiorstwa transportowe

1 Kopalnia Piasku "SZCZAKOWA" S.A.
32- 520 Jaworzno ul. Bukowska 12
tel. O prefix 35 617-74-61 Fax O prefix 35 617-74-70

83
¦l±sko-D±browski

2 Zakłady Naprawcze PW "REMAG"
40-750 Katowice ul. B . Żeleńskiego 105
tel. O prefix 32 2094292 Fax O prefix 32 2029124

261
¦l±sko-D±browski

3 Zakłady Naprawcze S.A.
44-270 Rybnik ul. Rynera 19
tel. O prefix 32 4230489 Fax O prefix 32 313631

53
¦l±sko-D±browski

4 Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp.z.o.o.
41-800 Zabrze ul. Wolno¶ci 337
tel. O prefix 32 2714441 w 337 Fax O prefix 32 2715074

205
¦l±sko-D±browski

5 Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A.
44-251 Rybnik ul. Kłokocińska 51 
tel. O prefix 32 7394995 Fax O prefix 32 4220692

27
¦l±sko-D±browski