Sekcja Krajowa Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ "Solidarność" zrzesza Pracowników szeroko pojętego zaplecza górnictwa.

Struktura własnościowa naszych zakładów pracy jest bardzo różna: od firm państwowych, poprzez zakłady z NFI do firm już w części lub całkowicie prywatnych.

Staramy się poprzez swoje działania zabezpieczyć interesy Załóg mając jednak na względzie interes gospodarki narodowej.

O górnictwie węgla kamiennego i innych górnictwach jest w mediach głośno. Przechodzą one okres głębokiej restrukturyzacji.
Mało kto natomiast pamięta, że restukturyzacja górnictwa, to również restrukturyzacja Zakładów Zaplecza Górnictwa, które działają i produkują na rzecz wszystkich górnictw w Polsce.
Wszystkie problemy z tym związane, w tym również problemy społeczne Załóg tych zakładów są przedmiotem naszej troski i działalności.