Ważne dokumenty w formacie MS Word do pobrania:
(aby pobrać plik należy kliknąć wybrany dokument i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie)

Pismo Ministra Gospodarki z dnia 19.08.1999r w sprawie postulatów Zakładów Zaplecza Górnictwa

Organizacje Zakładowe NSZZ "Solidarność" zrzeszone w naszej Sekcji

Skład Rady Sekcji

Regulamin Rady Sekcji

Protokół z przebiegu WZD

Uchwały i stanowiska WZD