Walny Zjazd Delegatów

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S":

Termin: 17-19 maj 2018 r.

Miejsce: Tarasy WANG - Karpacz

 


LIST OTWARTY
DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
ZRZESZONYCH
W KRAJOWYM SEKRETARIACIE GÓRNICTWA I ENERGETYKI
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
I DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SEKTORA WYDOBYWCZEGO I ENERGETYCZNEGO.

DRODZY PRZYJACIELE,

Po 35 latach od wprowadzenia stanu wojennego, socjalistyczni bandyci wraz z niektórymi "okrągłostołowymi" kolegami chcą zawłaszczyć Polskę. Pod hasłami obrony demokracji i wolności słowa bronią esbeckich emerytur i swoich interesów. Prowadzą protesty i manifestacje, aby świat widział Polskę w chaosie. Dokładnie w taki sam sposób, czyli poprzez prowokację komunistyczni zbrodniarze w 1981 roku przekonywali świat, że w Polsce jest chaos wprowadzony przez "Solidarność". Ich propaganda mówiła wtedy, podobnie jak dziś, że są zagrożone prawa człowieka oraz życie i zdrowie obywateli. Dziś część opozycji, czyli PO, PSL i Nowoczesna, która posługuje się dawnymi funkcjonariuszami SB, milicji i ludowego wojska polskiego, pracuje tymi samymi metodami.

KOLEŻANKI I KOLEDZY,
PANIE I PANOWIE,

Dokładnie pamiętamy, w jaki sposób PO i PSL rozmawiało z górnikami w Jastrzębiu. Tam przemówiły karabiny. Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich do dnia dzisiejszego nie zajął stanowiska w tej sprawie a dopomina się o prawa tych, którzy to prawo wtedy łamali. Pamiętamy nierozliczone afery, pamiętamy, w jaki sposób próbowano uniemożliwiać przeprowadzanie akcji protestacyjnych poprzez zastraszanie organizatorów. Dialog musiał być prowadzony na ulicy, bo rządzący PO, PSL nie mieli ochoty spotykać się ze związkami zawodowymi. Pomimo zebrania 2 mln podpisów przez "Solidarność" kobietom przedłużono o 7 lat wiek emerytalny a mężczyznom o 2 lata. Pamiętamy doskonale wypowiedzi liderów PO, że związki zawodowe należy wyrzucić z przedsiębiorstw, ponieważ sprzeciwiały się niewolniczym warunkom pracy. Najważniejsze hasło gospodarcze wzywające inwestorów do Polski to „przyjeżdżajcie inwestować w Polsce, bo tu najmniej zapłacicie pracownikom".

DRODZY PRZYJACIELE,

Możemy mieć uwagi do obecnie rządzących i na pewno wielu z nas je ma, ale dziś nadszedł czas, abyśmy nie pozwolili zawłaszczyć naszego kraju ludziom skorumpowanym wraz z komunistami. Musimy się liczyć z tym, że skorumpowany wymiar sprawiedliwości na pewno nam w tym nie pomoże, nie pomoże nam też Unia Europejska, bo ona broni praw tylko tych, którzy myślą i mówią tak jak oni. Dlatego tak, jak w roku 80 musimy wspólnie zatrzymać marsz skorumpowanych polityków i czerwonej hołoty po władzę. Dlatego zwracam się do Was z apelem, aby wziąć udział w akcjach prowadzonych w tej sprawie przez "Solidarność" Sami możecie wysyłać listy do liderów partii opozycyjnych
mówiących o tym, że nie zgadzamy się z akcjami prowadzonymi przez polityków opozycji. Jednocześnie informuję, iż Pan Schetyna, Petru, Kosiniak-Kamysz i ich ludzie nie reprezentują naszych interesów.

Z górniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”
Kazimierz Grajcarek
 


STANOWISKO nr1/2016

Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S"

z dnia 25.05.2016r. w sprawie zmian kadrowych w Oddziale KWB Bełchatów

pobierz

oraz związane z nimi pismo  Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego .

Tekst


Walny Zjazd Delegatów

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S":

Termin: 05-07 maj 2016 r.

Miejsce: OS Wityng - Mikorzyn /Konin

 


Posiedzenie Rady KSGWB w dniu 21-22.03.2016r.

W dniu 22 marca w Mikorzynie odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność". W porządku obrad znalazły się punkty:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3. Informacje o sytuacji w branży węgla brunatnego i elektrowni.
4. Omówienie przygotowań i organizacji WZD KSGWB w dniach 05-07 maj 2016 r.
5. Preliminarz budżetu na rok 2016.
6. Przyjęcie uchwał i wniosków.
7. Sprawy różne – wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.


Posiedzenie Rady KSGWB w dniu 22.02.2016r.

W dniu 22 lutego w Bełchatowie odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność". W porządku obrad znalazły się punkty:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
2. Informacje o sytuacji w branży węgla brunatnego i elektrowni.
3. Informacje z komisji Rady Dialogu Społecznego.
4. Preliminarz budżetu za rok 2015.
5. Przyjęcie uchwał i wniosków.
6. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania Delegatów KSGWB NSZZ „S”
7. Sprawy różne – wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przedstawiciele poszczególnych zakładów przedstawili bieżącą sytuację w firmach i w swoich organizacjach związkowych. Następnie Przewodniczący W. Ilnicki przedstawił informacje ze spotkania Prezydium NSZZ „Solidarność” i Rady Dialogu Społecznego z Prezydentem RP. Andrzejem Dudą. Rozmawiano nt. ustawy emerytalnej. Powrót do starych zasad oraz okresy składkowe. Projekt został złożony bez uwzględnienia okresów składkowych. Występują trudności w złożeniu poprawki. Odbyło się też spotkanie z klubem parlamentarnym PiS. Przedstawiono sytuację dotyczącą emerytur. Padła propozycja w by np. zapisać w projekcie ustawy, że od 2017r obniżenie wieku emerytalnego a od 2018 r. przejście na emeryturę z obowiązywaniem okresów składkowych. Ustalono, że do kontaktu z PiS ds. związkowych będzie J. Śniadek a politycznych A. Lipiński.
Na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego rozmawiano o nowotworzonym Ministerstwie Energetyki i planach rządu dot. sektora paliwowo – energetycznego. Przedstawiono sytuację w PGE GiEK S.A. Oddziały Turów i Bełchatów oraz PAK-u.
Na Radzie Dialogu Społecznego Minister Mateusz Morawiecki przedstawił projekt rozwoju. Omawiano również sytuację polskiego górnictwa. Rozmawiano również o projekcie podatku od sprzedaży np. większy w sobotę i niedzielę, na co NSZZ „S” się nie zgadza. W kolejnym punkcie Skarbnik Sekcji kol. G. Matuszak przedstawił wykonanie preliminarza finansowego za 2015 r. KSGWB NSZZ „Solidarność”. Rada Sekcji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza za 2015 r. Ustalono termin i miejsce następnego posiedzenia Rady Sekcji na dzień 21-22.03.2016r. – Mikorzyn.
Przedstawiciele PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A. przekazali na ręce Przew. Rady Sekcji uchwały dotyczące upoważnienia Sekcji do reprezentowania w procesie renacjonalizacji KWB Adamów i KWB Konin.
 


Posiedzenie Rady SKGWB w dniu 10.04.2015r.

W dniu 10 kwietnia w Bełchatowie odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność". Przedstawiciele poszczególnych zakładów przedstawili bieżącą sytuację w firmach i w swoich organizacjach związkowych. W trakcie obrad przyjęto uchwałę o wstąpieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Elektrowni Turów do Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność"
Po obradach odbyło się spotkanie ze Związkiem Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego w temacie wspólnych działań dotyczących rozwoju branży przy zagrożeniach wynikających z polityki unijnej.


Posiedzenie Rady SKGWB w dniu 03 luty 2015r.

W dniu 03 lutego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność". W toku obrad przyjęto stanowisko odnoszące się do zaistniałej w PGE sytuacji w kontekście prób powołania CUW w obszarach działalności  HR i rachunkowości:
"Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" stanowczo domaga się... Czytaj więcej
Ponadto omawiając sytuację w zagłębiu Konińsko-Turkowskim w kontekście zapowiedzianej likwidacji elektrowni Adamów podjęto stanowisko:
"Restrykcyjne decyzje dotyczące emisji gazów cieplarnianych...Czytaj wiecej


Pogotowie strajkowe w całym kraju. Sztab zdecydował o akcjach

Przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ "Solidarność", tworzących krajowy sztab protestacyjny ogłosili na terenie całego kraju pogotowie strajkowe. Obradujący w piątek w Katowicach sztab, przygotował scenariusz działań wspierających protesty górnicze.
Związek apeluje o oflagowanie wszystkich zakładów pracy, w których działa "Solidarność".
Wszystkie działania NSZZ "Solidarność" na terenie całego kraju uzależnione będą od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu negocjacji, który Komitet obecnie prowadzi. Członkowie sztabu przygotowali scenariusze działań, jednak są one poufne i będą ujawniane bezpośrednio przed ich podjęciem.
We wtorek 20 stycznia odbędzie się w Katowicach spotkanie z OPZZ i Forum Związków Zawodowych, którego celem mają być wspólne działania.


SPÓR ZBIOROWY W PAK KWB ADAMÓW S.A.

W dniu 3 marca 2014 r. zakładowe organizacje związkowe działające w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. przekształciły się w Międzyzwiązkowy Zespół Negocjacyjno - Protestacyjny i złożyły u pracodawcy Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego.
Jest to efekt planowanego procesu połączenia Kopalń Adamów i Konin i podjętych w związku z tym przez Zarząd PAK KWB Adamów S.A. działań zmierzających do ujednolicenia obowiązujących w Spółkach zakładowych układów zbiorowych pracy. Zarząd Spółki proponuje zawieszenie do dnia 17 grudnia 2015 r między innymi wysługi lat z Karty Górnika (połowa wysokości), wypłaty premii, wypłaty dodatkowych wynagrodzeń i dodatków, dodatku za pracę na drugiej zmianie, wypłacania odpraw emerytalnych (tylko jak w k.p. jednomiesięczne wynagrodzenie), dodatkowych 4 dni urlopu, zawieszenie (zmiejszenie) składki na PPE. Związkowcy domagają się między innymi przestrzegania przez pracodawcę zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i pakietu Gwarancji Pracowniczych, wzrostu wynagrodzeń o 2,0% powyżej inflacji oraz uzgodnień i konsultacji wszelkich zamierzeń restrukturyzacyjnych.
Podobne działania są prowadzone w PAK KWB Konin S.A., gdzie związki zawodowe również przygotowywują się do złożenia Zawiadomienia o wszczęciu kolejnego Sporu Zbiorowego.

zawiadomienie 1 zawiadomienie 2 pismo pracodawcy


STOP DLA PAKIETU KLIMATYCZNEGO - ruszyła nowa strona

(6.02.2013) Ruszyła unijna strona internetowa, za pośrednictwem której można popierać Europejską Inicjatywę Obywatelską „Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej”.

1 stycznia 2013 roku weszły w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetyczego, które nakazują producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. - Wejście w życie tych postanowień to początek poważnych problemów polskiej gospodarki -  powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - To będzie ogromne obciążenie dla budżetów domowych Polaków. Ale to nie jest tak, że klamka już zapadła ostatecznie. Możemy doprowadzić do zawieszenia obowiązywania pakietu, korzystając z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO).

Uruchomiona pod koniec stycznia nowa strona internetowa udostępniona przez Komisję Europejską umożliwia popieranie inicjatywy za pośrednictwem elektronicznego podpisu.

STOP


Rozpoczynamy akcję "Zawieszenie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego Unii Europejskiej"

W związku z rozpoczęciem akcji zbierania podpisów poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej”- /więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj/, wszystkie osoby, które chcą się aktywnie włączyć w akcję prosimy o pobieranie list z biur Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych w poszczególnych zakładach pracy. Dla ułatwienia w załączniku - Formularz deklaracji poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, który należy wydrukować i wypełniony dostarczyć do Przewodniczących Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych, gdzie można również złożyć swoje poparcie w tej sprawie.

http://www.soltur.eu/images/stories/formularz_eio.pdf


Szkolenie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S"

W dniach 17-19 września 2012 r. w OW "Turów" we Wieleniu odbyło się szkolenie przedstawicieli Delegatów Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" wraz z obradami Rady Sekcji. Szkolenie prowadził z-ca przew. Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "S" Bogusław Wojtas. Dotyczyło ono technik prowadzenia negocjacji. W tym samym czasie obradował Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "S". Po szkoleniu można było zapoznać się z działaniem aparatu do badania EKG za pośrednictwem telefonu tzw. Tele EKG. Wieczorny czas został zagospodarowany przez gościnnych gospodarzy ośrodka m.inn. poprzez rozegranie turnieju w piłkę nożną na dmuchanym boisku w którym najlepszą drużyną okazała się Jeleniogórska Solidarność wygrywając w finale z drużyną KWB Turów. :-)
 

 


Marsz "Obudź się Polsko"

29 września 2012 ( sobota ), godz. 12:00, Warszawa Marsz pod hasłem: „OBUDŹ SIĘ POLSKO” Marsz jest wyrazem sprzeciwu wobec: wzrastającym podatkom, wobec faktycznego pozbawienia większości z nas prawa do emerytury – prawa do wypoczynku po wieku latach ciężkiej pracy. 
Sprzeciwiamy się również: 
totalnemu rozrostowi biurokracji, nepotyzmowi w spółkach Skarbu Państwa, katastrofalnemu zadłużeniu, antyrodzinnej polityce rządu i likwidowaniu gospodarki.
Oczywiście sprzeciwiamy się: 
prześladowaniu niezależnych mediów, dyskryminowaniu artystów, którzy nie chcą podlizywać się władzy.
Im więcej nas będzie w Warszawie tym skuteczniej zablokujemy antyspołeczne działania rządzących nami oligarchów. Od ilości uczestników sprzeciwu zależy nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci. 
Uczestników Marszu proszę zgłaszać do biura Komisji Zakładowych. Koszty przejazdu pokrywa NSZZ Solidarność.

 


Ruszyła kampania - Stop 67!
 
Rusza miesięczna kampania informacyjna NSZZ „Solidarność” pod hasłem – „Nie chcemy pracować aż do śmierci”, przypominająca o skutkach wydłużenia wieku emerytalnego.
Spoty informacyjne będą wyświetlane w blokach reklamowych przed seansami w 247 salach kinowych sieci kin ITI w 28 miastach oraz w Internecie. Kampania skierowana jest do blisko 2 milionowej grupy młodych ludzi, których obejmą wprowadzone zmiany, a którzy przeważnie nie uświadamiają sobie negatywnych skutków wydłużonego wieku emerytalnego.
Zgodnie z danymi GUS i Eurostat tylko niewielka część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego życia na emeryturze, ale jest wiekiem chorowania i umierania.
W sierpniu Komisji Krajowa NSZZ "Solidarność" zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem "Solidarności" niezgodne z Konstytucją jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz  zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci. Związek skarży się również na nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Przyjęta przez Polskę w 2003 r. Konwencja MOP nr 102 zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat. Konwencja wprawdzie dopuszcza ustalenie wyższego wieku, ale uzależnia to od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Zdaniem ekspertów „Solidarności” ten warunek w Polsce nie został spełniony.
Informacje związane z akcją można obejrzeć na stronie
www.stop67.pl

 


ZBIERAJMY PODPISY !!!

(4.01.2012) Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych. Do akcji, na apel NSZZ „Solidarność”, przyłączają się kolejne organizacje i związki zawodowe.

Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda do współpracy przy zbieraniu podpisów zaprosił inne związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. W przesłanym do nich liście podkreślił, że tylko zaangażowanie wszystkich środowisk przeciwnych tym zmianom da szanse na zebranie w krótkim czasie wymaganej liczby 500 tys. podpisów. - Potrzebna jest apolityczna koalicja związków zawodowych i organizacji pozarządowych przeciwnych zmianom w systemie emerytalnym – napisał Piotr Duda. 

Do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” napływają już pierwsze pozytywne odpowiedzi na apel szefa związku. Swoje zaangażowanie w zbiórkę podpisów zadeklarowały już m.in. Akcja Katolicka oraz Stowarzyszenie Solidarni 2010. Do zbiórki podpisów przystępują też związki zawodowe. Taką deklarację złożyły już Związek Zawodowy Pracowników Policji, Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich oraz Związek Zawodowy Jedności Górniczej.

Do organizatorów akcji przychodzi też wiele maili od indywidualnych osób. Ogromna większość z nich popiera pomysł przeprowadzenia referendum oraz deklaruje zbieranie podpisów wśród rodziny i znajomych czy we własnych zakładach pracy. By to zrobić, ze strony internetowej www.referendumemerytalne.pl powinni ściągnąć wzór wniosku poparcia dla referendum. Wypełnione i podpisane wnioski powinni następnie odesłać na adres oddziału Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie (ul. Jasna 7) lub do jakiejkolwiek innej regionalnej lub zakładowej struktury „Solidarności”. 

Decyzję o rozpoczęciu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych jednogłośnie podjęła 15 grudnia Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" . W specjalnym stanowisku związkowcy sprzeciwili się rządowym propozycjom. - Tak kluczowych zmian nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych. (...) Naszą intencją jest oddanie tej kluczowej dla przyszłości wszystkich Polaków sprawy pod ich bezpośredni osąd. Referendum jest najbliższe idei demokracji bezpośredniej. Chcemy pozwolić Polakom skorzystać z tej formy – podkreślono w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. 

Dział Informacji KK

Wszelkie potrzebne materiały w linku poniżej:

                                        http://www.solidarnosc.org.pl/referendum-emerytalne.html

 


        

EUROMANIFESTACJA WE WROCŁAWIU

        W dniu 17.09.2011 r. uczestniczyliśmy w wielotysięcznej manifestacji europejskich związków zawodowych we Wrocławiu. Przez kilka godzin ulicami stolicy Dolnego Śląska maszerowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy, w proteście przeciwko prowadzonej przez kraje UE polityce gospodarczej. Manifestacja zakończyła się przed godziną 17.00 na wrocławskim rynku.
- Nie możemy pozwolić, aby walka z kryzysem była pretekstem do walki z i pracownikiem i człowiekiem. Nie możemy dopuścić, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzej kieszeni. Kieszeni pracownika i najuboższego – powiedział do zgromadzonych na rynku demonstrantów, Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”.
Przewodniczący krytycznie odniósł się do zakończonego wcześniej spotkania ministrów finansów krajów UE. - Spotkaliśmy się we Wrocławiu, aby zaprotestować i pokazać ministrom finansów a tak właściwie krwiopijcom którzy doprowadzili do tego kryzysu a teraz chcą nim zarządzać i mówić nam co jest dla nas lepsze. Mieliśmy taką nadzieję że wręczymy tym paniom i panom naszą petycję ale jak uciekli ukradkiem jak szczury – mówił Duda. Jak stwierdził to jest niedopuszczalne. - Władza ma się nie bać obywateli, władza ma słuchać obywateli i wyciągać wnioski – dodał.
Szef „S” powiedział również, że związki zawodowe są dla solidarnej Europy i ją budują a nie tylko o niej mówią. Tymczasem politycy są solidarni ale tylko wobec siebie. - Chcemy walki z kryzysem ale poprzez rozwój, tworzenie miejsc pracy - bezpiecznej pracy. Chcemy pracowniczej Europy dla wszystkich obywateli. Europo pracownicza obudź się! – zakończył swoje wystąpienie Piotr Duda.
Do związkowców przemówiła również Bernedette Segol, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która specjalnie z okazji manifestacji we Wrocławiu nauczyła się swojego wystąpienia po polsku. Szefowa EKZZ podziękowała uczestnikom za liczne przybycie. - Jesteśmy tutaj aby nas usłyszeli ministrowie finansów. Mówimy „nie” polityce cięć budżetowych, mówimy tak polityce wzrostu zatrudnienia, mówimy „tak” europejskiej solidarności – powiedziała Segol. Jej zdaniem Europa potrzebuje związków zawodowych i dialogu społecznego a nie dla ataków na prawa pracownicze i ograniczania praw socjalnych.
Demonstracja była pierwszą w Polsce tzw. euromanifestacją, organizowaną przez EKZZ. Protest był duży, barwny i dobrze zorganizowany. Manifestanci bezpiecznie przemaszerowali ze Stadionu Olimpijskiego na wrocławski rynek. Kolorowy pochód prowadziła orkiestra. Do Wrocławia przyjechali związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Węgier, Litwy, Niemiec, Portugalii, Czech. Liczne stawili się również członkowie NSZZ „S”. Do protestu przyłączyły się także polskie organizacje związkowe, które nie są afiliowane w EKZZ, np. Forum Związków Zawodowych, czy związek zawodowy policjantów.

Dział Informacji KK

Wszystkim związkowcom zrzeszonym w Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S", którzy uczestniczyli w manifestacji dziękujemy za zaangażowanie i wolny czas, który poświęcili dla wsparcia działań Solidarności. Dzięki Wam, którzy jesteście naszą siłą napędową wiemy, że to co robimy i w jaki kierunku idziemy jest słuszne. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!