Posiedzenie Krajowej Rady

Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S":

Termin: 21-21 grudzień 2021 r.

Miejsce: SAVOY - Spała


Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S":

Termin: 16-17 wrzesień 2021 r.

Miejsce: HYRNY - Zakopane

RELACJA


 

Uchwała obiegowa Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność"

o przekształceniu w Komitet Protestacyjno Strajkowy

UCHWAŁA


Posiedzenie Krajowej Rady

Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S":

Termin: 3 lipiec 2019 r.

Miejsce: PGE S.A. Warszawa

RELACJA


Walny Zjazd Delegatów

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S":

Termin: 16-18 maj 2019 r.

Miejsce: Tarasy WANG - Karpacz

RELACJAPikieta w Warszawie pod PGE S.A. i Ministerstwem Energii

Wobec braku reakcji ze strony rządu na stanowiska Komisji Krajowej oraz Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” informujące o łamaniu praw pracowniczych przez władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Rada KSGiE przeprowadziła 5 października 2018r. pikietę przed siedzibą Spółki. Wzięli w niej udział członkowie Związku z sekcji tworzących KSGiE.


Odpowiedź na stanowiska 1 - 6 Walnego Zjazdu Delegatów

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S" z dnia 18 maja 2018 r.

Pobierz